สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

• ออกแบบ คิดค้นรูปแบบรายการในสถานี
• ดูแลการถ่ายทำและตัดต่อรายการในสถานี

คุณสมบัติ

• เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
• ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์,ศิลปกรรมศาสตร์,ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความคิดสร้างสรรค์,มนุษยสัมพันธ์ดี,กระตือรือร้น,แก้ปัญหาเฉพาะหน้า,วางแผนและทำงานได้ตาม Timeline ที่กำหนด
• มีทักษะการใช้ Photoshop,illustrator,และเข้าใจไฟล์ Format ต่างๆ
• มีความรู้เเละความสนใจใน ภาพยนตร์ ละครทีวี และรายการโทรทัศน์ต่างๆ

ประสบการณ์ 1-5 ปี
จำนวน 2 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน