NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2015-07-24 15:36:17

  แกงส้ม-ธนทัต ปลื้ม ได้รับรางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558

  ทำเอาศิลปินหนุ่มมาดกวน ชื่อชวนน่ากิน อย่าง   แกงส้ม-ธนทัต ชัยอรรถ ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  เป็นปลื้มอยู่ไม่น้อยที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม   โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์        กรมศิลปากร  ให้รับรางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558        ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี    เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย       นักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์ คีตศิลป์และศิลปินที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักภาษาไทย  โดยแกงส้ม-ธนทัต ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทผู้ขับร้อง  “ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประเภทเพลงไทยสากล (ชาย) จากบทเพลง “ความรักสวยงามเสมอ”

                 

  แกงส้ม-ธนทัต กล่าวว่าผมขอขอบคุณสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรมที่ให้เกียรติมอบรางวัลนี้กับผม   รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งในชีวิต  ที่นอกจากสร้างความสุขผ่านทางเสียงเพลงให้กับทุกๆคนแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการออกเสียง การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องไปพร้อมๆกันด้วย     ผมขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนถึงชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะน้องๆเยาวชน ให้ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน ขอให้ฝึกใช้ให้ถูกต้องกันนะครับ