NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2020-04-07 09:46:43

  หนุ่ม-กะลา รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนถนน เตือนสติคนไทย “ไม่ขับ ถ้าไม่พร้อม”

  ถึงแม้ช่วงนี้จะมีสถานการณ์โควิด   ก็ยังมีประชาชนบางส่วนจำเป็นต้องเดินทางใช้รถใช้ถนนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  หนุ่ม - นพสิน  แสงสุวรรณ  ศิลปินแกรมมี่ขอร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยทางถนน ผ่านคลิปประชาสัมพันธ์โครงการ “ไม่ขับ  ถ้าไม่พร้อม”   จัดทำโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  เนื่องจากสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  การขาดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน   จากมาตรการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน   เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน   รวมถึงรณรงค์การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้มีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  

  หนุ่ม - นพสิน  แสงสุวรรณ  เปิดเผยว่า

   “แม้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้   หลายๆคนได้กักตัวอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19  แต่ผมเชื่อว่ายังมีคนบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน   จึงขอฝากถึงผู้ที่จำเป็นต้องขับขี่สัญจรบนท้องถนน         เพราะการรักษาวินัยในการขับขี่   ยังเป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงอยู่เสมอนะครับ   อยากเชิญชวนให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เคล็ดลับง่ายๆคือ  “ไม่ขับ  ถ้าไม่พร้อม”  ได้แก่  ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด  ไม่ขับรถเมื่อดื่มสุรา  ไม่ขับขณะคุยโทรศัพท์   หากจำเป็นควรจอดรถคุยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยขับต่อ  ไม่ขับรถเมื่อรู้สึกง่วงนอน  หากรู้สึกง่วงให้จอดพักที่ปั๊ม หรือจุดจอดรถที่ปลอดภัย    มาช่วยกันนะครับ  เพื่อลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยต่อตัวเอง และผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยครับ ”