NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2020-02-13 16:05:52

  “พลพล” เชิญชวนนายจ้าง ขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวปี 2563

  “พลพล พลกองเส็ง”  ศิลปินชื่อดัง ได้รับเลือกจากกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  ให้เป็นตัวแทนคนไทย  ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้นายจ้างคนไทยยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน  ให้กับลูกจ้างแรงงานต่างด้าว  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นายจ้างตระหนักถึงความสำคัญของการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว  และเพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง  รวมถึงเพื่อบอกเล่าขั้นตอนการลงทะเบียนของนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวในรูปแบบใหม่ที่สะดวกและรวดเร็ว โดยพลพลได้ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ไปยังประชาชนทั่วไปอีกด้วย

  พลพล พลกองเส็ง  เปิดเผยว่า

              “ผมขอเชิญชวนให้นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน  ให้กับลูกจ้างแรงงานต่างด้าว  ภายในวันที่ 31 มีนาคม  นี้นะครับ  เพราะหากคุณจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  โดยไม่ต่อใบอนุญาตทำงานของลูกจ้าง  ทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด  สำหรับคนที่กังวลเรื่องความยุ่งยากของขั้นตอน ก็หายห่วงได้เลยนะครับ  เพราะเพียงแค่  5  ขั้นตอนง่ายๆ ก็สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบใหม่ได้แล้ว  โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://e-workpermit.doe.go.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2  กรมการจัดหางาน   รีบๆกันหน่อยนะครับ”