NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2019-12-23 10:32:54

  กกพ. มุ่งกำกับ ดูแลพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

  กกพ. ควง ภาคีเครือข่าย “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ชูผลสำเร็จ  “120  วันแบ่งปันพลังงานสะอาด”  ชี้สร้างการรับรู้  และแรงบันดาลใจครอบคลุมผู้ใช้ไฟทั่วประเทศ

                    นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ดำเนินการผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสร้างกระแสความตื่นตัว และการตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ไฟฟ้่าทุกช่วงอายุ

  “หัวใจ และเป้าหมายสำคัญที่สุดของโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในภาคพลังงานของชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่สำคัญของสำนักงาน กกพ. ในการเป็นองค์กร กำกับ ดูแล กิจการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน โดยที่ปัจจัยหลักที่สำคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ได้ คือการได้รับการยอมรับ และสนับสนุนจากกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากประชาชนผู้ใช้พลังงานส่วนใหญ่ของประเทศ” นายเสมอใจ กล่าว

  วันนี้ (18 ธ.ค.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งนำโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และสมาชิกได้แก่ บริษัท  ทีวีบูรพา จำกัด  บริษัทเทลสกอร์ จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวผลสำเร็จของกิจกรรมการสื่อสารภายใต้โครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ในช่วงเวลา 120 วันของการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ภายใต้การจัดงานสื่อสัมพันธ์  กกพ. “120 วันแบ่งปันพลังงานสะอาด”

  นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผลสำเร็จโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ว่า ภายใต้การออกแบบ และกำหนดกลยุทธ์ SOFT POWER ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสร้างสรรค์ บนเครื่องมือ ช่องทางการสื่อสาร และระยะเวลาที่เหมาะสม ได้สร้างความตื่นตัว กระแสการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่า และความสำคัญของพลังงานทดแทนที่เกิดจากแหล่งพลังงานสะอาดตามเป้าหมายตลอดระยะเวลา 120 วันที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

  ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯได้กำหนดเป็นกลยุทธ์  และจัดแบ่งการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการการสื่อสารระหว่างกัน ประกอบไปด้วย

  ขั้นตอนแรก เริ่มต้นการสื่อสารตั้งแต่ การเลือกใช้  KOL :  KEY OPINION  LEADER  เพื่อสร้างกระแส   และจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจคล้อยตาม   โดยผู้นำทางความคิดที่เป็นที่ยอมรับในสังคม คือ เบิร์ด - ธงไชย  แมคอินไตย์  ผ่านการสื่อสารโครงการ “ไฟ จาก ฟ้า”   โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  สามารถสร้างการรับรู้แรงบันดาลใจและความเข้าใจอย่างได้ผล   เข้าถึงประชาชน           ทั่วประเทศ   ผ่านวิดีโอต่างๆ ของโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”  กว่า  21  ล้านวิว   รวมถึงยอดวิวของ MV  “แสงของดวงตะวัน”  ทุกเวอร์ชั่นสูงถึง 18  ล้านวิว 

  ช่องวัน31 ร่วมสื่อสารโครงการฯ ผ่านรายการพิเศษ  เช่น  รายการซีรีส์บันเทิง “ ไฟ จาก ฟ้า”  รายการข่าวเย็น (จั๊ด ซัดทุกความจริง)  เนื้อหาเพลง “แสงของดวงตะวัน” ผ่านเมนูเพจ  รวมยอดผู้ชมทั้งหมดกว่า  32  ล้านคน  

  ขั้นตอนที่สอง ขยายผลด้วยการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารองค์ความรู้ ได้แก่  รายการ “คนบันดาลไฟ”,  “ภารกิจพิชิตตะวัน” , “มหา’ลัย ไฟ จาก ฟ้า”   โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด  สู่กลุ่มชุมชนและเครือข่าย (COMMUNITY & NETWORKING)  โดยการลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการฝึกอบรม  และการปฏิบัติจริงกว่า 15 พื้นที่  ทั่วประเทศ  จำนวน 32 ครั้ง   และโครงการ SOLAR  VENGERS  โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  จัดทำ WORK SHOP DESIGN THINKING  และการแข่งขันเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้นแบบเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต   โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน  12  ชิ้นงาน  พร้อมเตรียมนำโชว์เคสไปแสดงในงาน BANGKOK DESIGN WEEK

  ขั้นตอนที่สาม การสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องโดยขยายฐานการรับรู้ผ่าน INFLUENCER  ผู้นำทางความคิดหลากหลายสาขาวิชาชีพ  ในทุกช่องทางสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามรวมสูงถึง  27  ล้านคน  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 25  ล้านคน  สร้างการมีส่วนร่วมสูงถึง 57.84 %  ผ่านโครงการ POWER OF ME,  POWER OF WE”  โดย บริษัท เทลสกอร์ จำกัด  ซึ่งถือเป็นสถิติตัวเลขที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์กว่าโครงการใดๆ

  ขั้นตอนที่สี่  การขยายผลผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  จากโครงการ “จรัส แสงสร้างสรรค์”     โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ระดมศิลปินหลากหลายสาขาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆกับภารกิจสร้างแรงบันดาลใจผ่าน ART PLATFORM   เช่น  จรัส LAB , จรัส KIDS, จรัส THEATER,           จรัส FORUM  โดยมี จรัส LIGHT FEST เป็นกิจกรรมนำร่อง สาธิตการออกแบบงานศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562               ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ  

  “โครงการ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้   เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ กกพ.  ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  เป้าหมายที่ 7  เพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดมีความทันสมัยและยั่งยืน            ขององค์การสหประชาชาติ   โดยเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่าน SOFT POWER รูปแบบต่างๆ ร่วมกับ          5  สมาชิกภาคีเครือข่าย  ในช่วงเวลา 120 วัน  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงพฤศจิกายน 2562  เพื่อสร้างกระแสความสนใจ  การให้ข้อมูลความรู้อย่างถูกต้อง และสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง”  นายบัณฑูร       กล่าวทิ้งท้าย