NEWSROOM

  • Increase company value by investing in people
    2019-11-18 17:25:38

    "ศิลปินแกรมมี่ ฮาย – ชุติมา สิงห์ใจชื่น ร่วมงาน “วันคนพิการ” ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 "

    พลเอก สิงหา เสาวภาพ  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  เป็นประธานจัดงาน“วันคนพิการ”  ครั้งที่ 51  ประจำปี 2562  ในหัวข้อ  “สืบสานพระราชปณิธาน  คนพิการร่วมจิตอาสา” โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ   และฮาย – ชุติมา  สิงห์ใจชื่น  ศิลปินแกรมมี่  ร่วมงาน  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  เมื่อวันก่อน