NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2019-11-07 13:39:46

  ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ การเตรียมรับมือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ “รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย”

  ศิลปินแกรมมี่  นำโดย มาตัง – ระดับดาว ศรีระวงศ์,  ออฟ – จุมพล อดุลกิตติพร,  นะ – ธนบูลย์  วัลลภศิรินันท์  ร่วมกิจกรรม “รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย”  จัดขึ้นโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6  จังหวัดอุดรธานี   โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักให้เยาวชน  ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ  วิธีการป้องกัน  การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆที่อยู่ใกล้ตัว  รวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการแจ้งเตือนภัย  ซึ่งเหล่าศิลปินได้เตรียมกิจกรรมสนุกสนาน ที่สอดแทรกสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์  พร้อมมีมินิคอนเสิร์ตสนุกๆ ไปฝากน้องๆกันอีกด้วย

                  มาตัง – ระดับดาว ศรีระวงศ์  เปิดเผยว่า

  “เป็นครั้งแรกของมาตังที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้น  เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่เราอาจคาดไม่ถึง  มีการซ้อมจำลองรับมือเหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆ  รู้สึกดีใจแทนน้องๆ  ที่อย่างน้อยในวันนี้ทุกคนก็ได้ทราบถึงวิธีการป้องกันตัวเองในเบื้องต้น  ขั้นแรกอยากให้ทุกคนเริ่มจากการดูแลตัวเองให้ดีก่อน  และหวังว่าน้องๆทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรม  จะได้รับประสบการณ์ที่ดี  หรืออาจจะนำความรู้เหล่านี้ไปบอกต่อกับคนใกล้ตัวก็ได้ค่ะ”

                  ออฟ – จุมพล อดุลกิตติพร  เปิดเผยว่า

  “ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สอง  ที่ผมได้มีโอกาสมาพูดให้ความรู้  และเล่าถึงประสบการณ์โดยตรงของผมเอง  ในเรื่องของภัยใกล้ตัวเกี่ยวกับการขับขี่  อยากให้ทุกคนระมัดระวังและอย่าประมาท  หลายคนอาจคิดว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้  อาจจะยังไม่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน แต่วันนี้เมื่อเราได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากพี่ๆวิทยากร เราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในอนาคต  สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและมีสติ  จะทำให้เราสามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้อย่างปลอดภัยครับ”