NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2019-11-04 14:26:56

  พลพล – โอม ชวนวิ่งร่วมแสดงพลัง ในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน – วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย #เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

  พลพล – ทชภณ  พลกองเส็ง และโอม – ปัณฑพล  ประสารราชกิจ  ศิลปินแกรมมี่  เป็นตัวแทนเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงพลังหยุดโรค  ในงาน  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เดิน - วิ่ง  การกุศล  ครั้งที่ 3  วิ่งหยุดโรค 10  จังหวัดทั่วไทย  #เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ”  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  องค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  สานต่อพระปณิธานเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้  Run  Theme : One to Ten Health in Action  สีสันสร้างสุขภาพดี  โดยมี  ศ.นพ.นิธิ มหานนท์  เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์,  รศ.นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร  รองประธานอำนวยการจัดงาน,  ศ.พญ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์  รักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด  และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด  พร้อมด้วยเหล่าศิลปินคนดังสายเฮลธ์ตี้  ที่มาร่วมพูดคุยรณรงค์เสริมสร้างพลังให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย  ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

              สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดในวันอาทิตย์ที่  24  พฤศจิกายน  2562  พร้อมกันบนเส้นทาง 10 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพมหานคร,  นครราชสีมา,  ร้อยเอ็ด,  เชียงใหม่,  เพพชรบูรณ์,  หนองคาย,  ชลบุรี,  เพชรบุรี,  สุราษฎร์ธานี  และตรัง  โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย  สมทบทุนมอบให้กับโครงการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดที่ผู้ร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษาให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดโครงการและการสมัครได้ทาง  www.cracharityrun.com

              พลพล – ทชภณ  พลกองเส็ง  เปิดเผยว่า

              “ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานในปีที่แล้ว  และในปีนี้ก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของการวิ่งเพื่อลดโรคอ้วน  ลดระดับน้ำตาล  ลดไขมันในเลือด  ควบคุมความดัน  ซึ่งผมเป็นคนชอบกินมาก  เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ  อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะครับ  สามารถเลือกวิ่งในเส้นทางทั้ง 10 จังหวัด  ซึ่งแต่ละจังหวัดต่างจัดเตรียมความพร้อม  ทั้งในเรื่องของสถานที่และความปลอดภัย  ไว้รองรับเหล่านักวิ่งเป็นอย่างดี   และนอกจากกิจกรรมนี้จะช่วยให้เราหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นแล้ว  ยังเป็นการได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศอีกด้วยครับ”

              โอม – ปัณฑพล  ประสารราชกิจ  เปิดเผยว่า

              “ผมได้รับเลือกเป็นตัวแทน  การวิ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา  ทราบมาว่าเงินที่ได้จากการวิ่ง  จะนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการพัฒนาการศึกษา  และสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย  ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ  ความไม่รู้  เราไม่รู้ว่าทุกวันนี้ในการใช้ชีวิตของเรา  เราเผชิญกับความเสี่ยงในโรคภัยแบบไหนบ้าง  เราไม่รู้ว่าปัญหาของสาธารณสุขในทุกวันนี้ยังขาดแคลนด้านไหนบ้าง  เราบริจาคเราเงิน  แต่เราไม่เคยมองเห็นต้นตอของปัญหาที่แท้จริงเลย  ผมจึงคิดว่า  การให้การศึกษาและการให้ความรู้เป็นเรื่องสำคัญ  และเป็นการแก้ปัญหาอย่างดีที่ยั่งยืนที่สุดในระยะยาวครับ”