NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2019-07-08 15:17:40

  ดิว - ตรี ศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน “130 ปี หลังคาแดง” เชิญชวนบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ศิลปินแกรมมี่  ดิว – อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์  และ  ตรี – ชัยณรงค์  โยธา  ร่วมงานแถลงข่าว  “130  ปี  หลังคาแดง”  ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ฯ      จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์   โดยกิจกรรมหลักของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ  คือ  การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวช  ซึ่งในปัจจุบันกำลังดำเนินการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยนอกระบบประสาท  ผู้ป่วยในจิตเวชสูงอายุ  นอกจากนั้นยังส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการกับผู้ป่วยจิตเวช  ที่มารับบริการที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วย  โดยประชาชนสามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

  ทั้งนี้  ได้มีการจัด  “โครงการ 130 ปี  หลังคาแดง  ชวนประกวดหนังสั้น  ภาวะซึมเศร้า”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิต  ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มวัย  นอกจากนี้โครงการนี้ยังเปิดรับความคิดของคนรุ่นใหม่  ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพจิต  ชวนกันมาทำหนังสั้น  เพื่อส่งเสริม  สร้างการมีส่วนร่วม  ในงานส่งเสริมสุขภาพจิต  และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน 

  ดิว – อรุณพงศ์  ชัยวินิตย์    เปิดเผยว่า

  “ผมขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา  ร่วมกันบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชผู้ยากไร้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ  เพราะความเมตตาของทุกคนจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถช่วยให้เขาก้าวออกจากโรงพยาบาล  เพื่อกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกับครอบครัวของเขาได้ครับ”

  ตรี – ชัยณรงค์  โยธา  เปิดเผยว่า

  “รู้สึกโชคดีมาก  ที่มีโอกาสได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  ภาวะซึมเศร้า  ทำให้เราใส่ใจคนใกล้ตัวมากขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีคนจบชีวิตลงด้วยโรคนี้กันเยอะมาก  ผมอยากให้ทุกคนศึกษาทำความเข้าใจกับโรคนี้ให้มากขึ้น  หากท่านหรือคนใกล้ตัวรู้สึกซึมเศร้า  อย่าลังเลที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อรับการรักษา  เพราะภาวะซึมเศร้าสามารถที่จะรักษาให้หายได้ครับ ”