NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2019-02-12 15:23:56

  รมว.อดุลย์ ให้โอวาทคนงานไทยไปเกาหลี แนะเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ ภาษา และกลับมาพัฒนาประเทศ ไมค์ ภิรมย์พร ร่วมเป็นกำลังใจให้กับแรงงานไทยในต่างแดน

  วานนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562)  ที่ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม  กระทรวงแรงงาน  พล.ต.อ.อดุลย์   แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พบปะให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่  คนงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี   ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 200 คน ส่วนใหญ่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม   เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ตั้งใจทำงาน  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  รู้จักเก็บออม  เพิ่มศักยภาพตนเองทั้งด้านอาชีพ  ด้านภาษา  พร้อมนำประสบการณ์มาต่อยอดในการประกอบอาชีพสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ  โดยมี  นายจรินทร์  จักกะพาก  ปลัดกระทรวงแรงงาน  กงสุลใหญ่  กงสุลวีซ่า  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี  ประจำประเทศไทย   ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน  ร่วมด้วย   และนางเพชรรัตน์  สินอวย  อธิบดีกรมจัดหางานให้การต้อนรับ   พร้อมด้วย ไมค์  ภิรมย์พร  ศิลปินแกรมมี่ขวัญใจผู้ใช้แรงงาน ได้มอบมิวสิควิดีโอ  “สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน”  แก่ พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รมต.แรงงาน  เพื่อให้กำลังใจ และร่วมรณรงค์ให้คนไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย

  พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า  กระทรวงแรงงงานไทย  และกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี  ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี   ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Worker : EPS) โดยกรมการจัดหางาน   กระทรวงแรงงาน  เป็นหน่วยงานฝ่ายไทยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดหาและจัดส่งแรงงาน  สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea)  เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนนายจ้างเกาหลีในการดำเนินกระบวนการนำเข้าแรงงานไทย   ซึ่งวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยในด้านต่างๆ  ก่อนการเดินทาง  โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามกฎหมายของเกาหลี  ด้านสุขภาพร่างกาย  การอบรมเรื่องภาษา  วัฒนธรรม  และกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติของสาธารณรัฐเกาหลี  การเปลี่ยนงาน / เปลี่ยนนายจ้าง  การขอใบอนุญาตทำงาน  การจัดทำสัญญาจ้างของแรงงาน  การประกันภัยต่างๆรวมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี    ซึ่งจะต้องดูแลให้ความคุ้มครองและเตรียมความพร้อมให้คนงานตั้งแต่ก่อนเดินทาง   ขณะทำงานอยู่   และภายหลังกลับจากทำงานในต่างประเทศ   เนื่องจากแรงงานไทยที่ไปทำงาน    คนงานก็จะได้รับรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย   สามารถเก็บเงินส่งกลับให้ครอบครัวในเมืองไทยได้   ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม  และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

  ในโอกาสนี้  รมว.แรงงาน  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี  พร้อมให้โอวาท   “ทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง  ดังนั้น  ขอให้น้องๆ ตั้งในทำงาน  พัฒนาทักษะด้านแรงงาน  ต้องยกระดับเพิ่มศักยภาพของตนเองทั้งด้านอาชีพ  ด้านภาษา   ปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  สิ่งของมึนเมา  และการพนัน  รู้จักเก็บออมและส่งเงินให้กับครอบครัวที่ประเทศไทย  ตลอดจนเก็บเกี่ยวประสบกาณ์จากการทำงาน  เพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศ”

  สำหรับปี 2562  นี้ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ  (EPS)  โดยเทียบเคียงกับสถิติการจัดส่งในปีที่ผ่านมา  คือจำนวน 6,000 คน  ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2562  แรงงานไทยเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว  จำนวน 435 คน  โดยในวันนี้เดินทางทั้งหมด 200 คน  ไปทำงานภาคอุตสาหกรรม  จำนวน 190 คน  และภาคการเษตร /ปศุสัตว์  จำนวน 10 คน  แยกเป็นเพศชาย  จำนวน 183 คน  เพศหญิงจำนวน 17 คน  ทั้งนี้  ปัจจุบันมีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวนมากกว่า 420,000 คน   และในปี 2562  กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 45,000 คน  ในประเทศที่เป็นตลาดแรงงานที่สำคัญ   และแรงงานไทยให้ความสนใจ  อาทิ  ไต้หวัน, สาธารณรัฐเกาหลี, ญี่ปุ่น, อิสราเอล และสิงคโปร์ เป็นต้น  ซึ่งแรงงานไทยเหล่านี้ถือเป็นบุคคลสำคัญ  สามารถส่งรายได้กลับประเทศเป็นจำนวนเงินปีละ 140,000  ล้านบาทเศษ

  นอกจากนี้  ไมค์ ภิรมย์พร  ศิลปินแกรมมี่ขวัญใจผู้ใช้แรงงาน  ได้มาร่วมมอบมิวสิควิดีโอ “สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน”  แก่ พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รมต.แรงงาน  ในวันนี้ด้วย   พร้อมร้องเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงาน   ซึ่งเพลงดังกล่าวได้หยิบเรื่องราวชีวิตของกลุ่มคนใช้แรงงานผิดกฎหมาย  ที่ถูกเรียกว่าผีน้อยมาเป็นแรงบันดาลใจ  โดยมีเนื้อหาพูดถึงคู่รักคู่หนึ่งทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี โดยฝ่ายหญิงไปทำงานแบบถูกกฎหมาย  ส่วนฝ่ายชายลักลอบไปทำแบบผิดกฎหมาย  อุปสรรคของคนทั้งคู่เกิดขึ้นมากมาย จนมีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ฝ่ายชายตัดสินใจอยากทำงานถูกกฎหมายเพื่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับคนรักในประเทศเกาหลี  โดยล่าสุดมียอดวิวกว่า  12 ล้านวิวหลังปล่อยเพลงนี้ได้ 3 สัปดาห์

   ไมค์ ภิรมย์พร  เปิดเผยว่า

  “  เพลง “สเตตัสบ่เคยเปลี่ยน”  นี้  เป็นเพลง ที่ผมและทีมงานตั้งใจทำให้พี่น้องแรงงาน   และทุกท่านรับชม   พร้อมกับได้จัดทำมิวสิควีดีโอขึ้นเพื่อคู่รักทุกคู่ที่กำลังเผชิญปัญหาเหมือนในมิวสิควีดีโอ    และให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องแรงงานไทย   ในต่างแดน   อยากให้ทุกคนสู้ๆ    อย่าลืมดูแลสุขภาพ   เก็บเงินส่งกลับมาดูแลครอบครัวที่เมืองไทย  อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด     และสุดท้ายคืออยากให้ทุกท่านเดินทางไปทำงานแบบถูกกฎหมายครับผม ”