NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2018-11-20 16:19:40

  ศิลปินพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 ร่วมรณรงค์ยุติเอดส์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

  วันนี้ (20 พ.ย.61)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย    อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นางสายสม   วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้    ศูนย์วิจัยโรคเอดส์    สภากาชาดไทย     นำศิลปินจากบริษัท   จีเอ็มเอ็ม   แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)   เต๋า-ภูศิลป์ วารินรักษ์   พรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561  และ เอิร์น-สุรัตน์ติกานต์     พรรคเจริญ    เข้าพบนายกรัฐมนตรี  ณ ทำเนียบรัฐบาล   เพื่อรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก   พร้อมติดเข็มโบว์แดงให้กับ  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี    เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561   ในโอกาสนี้ยังได้เชิญชวนคนไทยร่วมกันป้องกันภัยจากโรคเอดส์ภายใต้แนวคิด   “U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่”  ด้วยการรณรงค์ให้คนไทยตรวจเอดส์เป็นประจำ     เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์     รวมถึงรณรงค์ให้คนในสังคมเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้  

  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า

  “เนื่องในวันเอดส์โลก  ประเทศไทยเรานับว่ามีชื่อเสียงมากในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์     และได้รับคำชื่นชมจากองค์กร  UNAIDS   ในเรื่องของการป้องกันโรคเอดส์   รวมถึงการให้ความรู้  การดูแล   ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ระมัดระวังโรคเอดส์    เพราะถือเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง     นอกจากจะทำลายตัวเองแล้ว    ยังทำลายผู้อื่นอีกด้วย  วันนี้ประเทศไทยเราได้มีการพัฒนาในหลายๆเรื่อง    ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาธารณสุข  การศึกษา  ทำให้เราเดินหน้าไปพอสมควร และไม่อายในเวทีโลก  ผมได้มีโอกาสได้ไปประชุม   และได้พูดถึงการทำงานของประเทศไทยให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้  และเรื่องโรคเอดส์นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่ถูกพูดถึง  เพราะในหลายประเทศยังมีการแพร่เชื้อเอดส์อยู่เป็นจำนวนมาก   ถ้ามีโอกาสเราก็จะได้นำประสบการณ์และความรู้ของเรา  ไปถ่ายทอดให้กับเขาด้วย”

  โดยในวันที่ 1  ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก    สภากาชาดไทย  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข   กรุงเทพมหานคร   และหน่วยงานภาครัฐ    องค์กรเอกชน     ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์  จัดงาน  “เทียนส่องใจ  เนื่องในวันเอดส์โลก”  เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์    และสร้างความเข้าใจ  ลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อ   รวมทั้งร่วมมือกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเพื่อนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์  ซึ่งทุกปีได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ   เสด็จเป็นองค์ประธาน  กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการเดินพาเหรดรณรงค์    นิทรรศการให้ความรู้ควบคู่กิจกรรมบันเทิง   มินิคอนเสิร์ตจาก   เต๋า – ภูศิลป์  ศิลปินแกรมมี่   ณ ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์  เวลา 11.00 น.

              เต๋า-ภูศิลป์  วารินรักษ์  เปิดเผยว่า 

              “ในฐานะพรีเซ็นเตอร์รณรงค์วันเอดส์โลกในปีนี้    เต๋าอยากให้ทุกคนตระหนักถึงการป้องกันโรคเอดส์ครับ   หลายคนอาจคิดว่า  การไม่ตรวจ HIV ก็เท่ากับไม่เป็น    อยากให้ลบความคิดนี้ทิ้งซะเถอะครับ  เพราะปัจจุบันหากได้รับการตรวจเร็ว  รักษาเร็ว   ก็เท่ากับเป็นการไม่แพร่เชื้อให้ใคร  วันนี้ถ้าคุณยังไม่ทราบผลเลือดของตัวเอง     ก็มาตรวจกันเถอะนะครับ   เพราะโรคนี้อยู่ใกล้ตัวมากกว่าทีเราคิด”