NEWSROOM

  • Increase company value by investing in people
    2017-11-01 17:50:32

    พิธีเปิดการจำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17" จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

    นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายเดชา  ตุลานนท์  รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17 เพื่อหารายได้สบทบทุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และศิลปินแกรมมี่ ร่วมงานด้วย ณ ห้องนิทรรศการ Banking Hall ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม เมื่อวันก่อน