NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2017-09-29 16:53:27

  ดีเจอ้อม - ดีเจอ้อย ได้รับแต่งตั้งจาก กระทรวงพม. และศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ เป็นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในสังคมไทย

  ดีเจอ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ และดีเจอ้อย-นภาพร  ไตรวิทย์วารีกุล  ดีเจคลื่นเอไทม์  มีเดีย  สังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงพม. และศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ  ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์กิจกรรมโครงการบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Because We Care” พร้อมเข้ารับโล่ขอบคุณจาก พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ในฐานะเป็นบุคคลที่เสียสละทุ่มเททำงานในการร่วมรณรงค์  และให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง  และผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   โดยการเปิดเฟสบุ๊คเพจ “Because We Care” จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถถ่ายภาพหรือคลิปเพื่อส่งเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งการเปิดเฟสบุ๊คแฟนเพจในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในสังคม       

   

  ดีเจ-อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์  เปิดเผยว่า

  “รู้สึกดีใจนะคะ ที่สังคมไทยยังตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิงและเด็ก ที่นับวันยิ่งมีมากขึ้น และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ขอฝากถึงผู้ชายทุกคนให้หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กรวมถึงความรุนแรงในครอบครัว    และที่สำคัญที่สุดทุกคนสามารถมีส่วนช่วยลดความรุนแรงในสังคมได้ด้วยการไม่ยอมรับ    และไม่นิ่งเฉยต่อผู้ที่ใช้ความรุนแรงค่ะ  สำหรับใครที่มีเบาะแสหรือพบเห็นการกระทำความรุนแรง สามารถถ่ายคลิปหรือภาพนิ่ง และแจ้งข้อมูลที่พบเห็นเหตุการณ์มายัง  เฟสบุ๊คแฟนเพจ ชื่อ  “Because We Care” ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ  พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือตลอด 24  ชั่วโมงด้วยค่ะ”

   

  ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล  เปิดเผยว่า

  “ยินดีมากๆค่ะ  ที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงพม.  และศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ แต่งตั้งให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ในการทำหน้าที่ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์  รวมถึงเป็นสื่อกลางในการร่วมรณรงค์ในโครงการที่เป็นประโยชน์กับสังคมแบบนี้   เรื่องของความรุนแรงต่อเด็ก  และสตรีเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญอันดับต้นๆ  ในปัจจุบันที่เราทุกๆคนไม่ควรละเลย  มาร่วมเป็นหูเป็นตา เป็นกระบอกเสียงในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  และต่อต้านภัยค้ามนุษย์กันนะคะ  มาร่วมกันสร้างให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นกันเถอะค่ะ ”