NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2017-09-13 15:11:40

  โกไข่ - จุมพล ทองตัน ศิลปินแกรมมี่ ภูมิใจได้รับคัดเลือกให้เป็น “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2560

  โกไข่ - จุมพล  ทองตัน  ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  สาขาศิลปวัฒนธรรม  ปี 2560  จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการเป็นผู้มีความประพฤติ มีความสามารถ  สนับสนุน  สร้างผลงานที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง  ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับเด็ก  เยาวชนและครอบครัว  นอกจากที่ได้สอดแทรกแนวคิดดีๆต่อสังคมลงไปในผลงานเพลงของตัวเองมาตลอดการทำงานในวงการบันเทิงแล้ว  โกไข่ยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสื่อสารมวลชน  อีกทั้งยังเป็นผู้จัดตั้งกองทุน  “พี่ร้องให้น้องได้เรียน”  กองทุนเพื่อการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาสุนทรียศาสตร์ ทั้งหมด เช่น ดนตรี  ศิลปะ นาฏศิลป์  รวมถึงการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับเด็กที่มีความโดดเด่นทางด้านนี้ด้วย   โดยภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้มีศิลปินแกรมมี่  โดม เดอะสตาร์ – จารุรัตน์ เชี่ยวอร่าม  ผู้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ปี 2558 ร่วมงาน และร่วมแสดงความยินดีด้วย

   

  โกไข่ - จุมพล  ทองตัน  เปิดเผยว่า  “ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้คัดเลือกให้ผมได้    รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  ซึ่งถือเป็นกำลังใจและเป็นความภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้  ทำให้เราอยากทำหน้าที่ของศิลปินที่ดีให้มากกว่าแค่การใช้เสียงร้องเพลง  หรือสร้างความบันเทิงเท่านั้น   แต่เราสามารถถ่ายทอดผลงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีควบคู่ไปกับการที่จะทำงานช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาสังคมไปพร้อมๆกัน นั่นคือความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตที่มี “คุณค่า” กับชีวิตที่มี “มูลค่า” เกิดความสมดุลย์กัน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆในวงการบันเทิงรุ่นต่อไป   โดยผมจะได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่และเกียรติบัตร  ในวันที่ 20 กันยายน 2560  ณ  ห้องรอยัล  จูบิลี  บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพค เมืองทองธานี ด้วยครับ”