สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Sales

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - ขายและขยายตลาด
  - ติดตามและประสานงานขาย
  - พัฒนาให้ร้านค้าและตัวแทนมีการเติบโตเพื่อรองรับการขยายเป้าการขาย
  - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
  - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
  - มีประสบการณ์ในงานขาย 5 ปีขึ้นไป
  - สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป


จำนวน 2 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้