สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Creative Marketing Team Head ( Music Business )

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - คิดสร้างสรรค์ ออกแบบแคมเปญการตลาดรูปแบบต่างๆ หรือ วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้กับลูกค้าตามวัตถุประสงค์ได้อย่างน่าสนใจ ทั้งรูปแบบ Music Content / Offline-Online Campaign / TVC/Theme Song/ On-ground หรือ Roadshow เป็นต้น ตามงบประมาณที่ได้รับ
  - นำเสนอแคมเปญให้กับลูกค้า
  - บริหารงบประมาณ และบริหารโปรเจคให้เป็นไปตามที่กำหนด
  - บริหาร ให้และคำปรึกษาทีมงาน

คุณสมบัติ

 • - อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในเชิงบริหาร ด้าน Creative / Strategic Planner / Account Management หรือ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
  - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครีเอทีฟไอเดียใหม่ๆ ที่ทันสมัย และทันกระแส สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้
  - มีความรู้ด้าน Digital Marketing
  - รักการฟังเพลง ดูคอนเสิร์ต และเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  - มีทักษะในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
  - มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และเดินทางต่างจังหวัดได้ ( กรณีมี Event )
  - หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องด้าน adverting agency, marketing agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถดูแลงบประมาณ / มีภาวะความเป็นผู้นำ และบริหารทีมงานได้ดี
  - กรุณาแนบ Portfolio มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้