สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Data Technician (นาดาว บางกอก)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1. จัดเก็บไฟล์งานต่างๆ ตาม order ของบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่ให้จัดเก็บไฟล์งานต้องมีรายละเอียดของโปรเจกต์งาน ที่จะนำมาเก็บครบถ้วน เพื่อความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย)
  2. จัดเก็บและรวบรวมไฟล์งานทุกงานของฝ่าย production ส่วนกลาง ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ชิ้นงานโปรโมท ฝ่าย online ฝ่าย Merchandise รวมทั้งไฟล์เพลงของนาดาว มิวสิค ทั้งหมด
  3. สามารถให้ข้อมูลได้ว่า โปรเจกต์งานใด เก็บในเทป(LTO) หรือ ฮาร์ดดิกส์ใด
  4. ส่งมอบไฟล์งานตามที่จัดเก็บไว้ให้กับบริษัท หรือ partner ตามเอกสารการสั่งงานจากเจ้าหน้าที่ประสานงาน
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • 1. เพศ / อายุ : ชาย,หญิง 22-35 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา
  3. ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
  4. ความสามารถพิเศษ / ทักษะเฉพาะทาง : มีระเบียบ

ประสบการณ์ 2 ปี


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้